Skriv ut denne siden

Ocarinens historie

Ocarinen er verdens eldste blåseinstrument. Formen og materialet kan variere, men den består alltid av et lukket kar med et lydhull og et eller flere fingerhull. Ocarinen hører til karfløyte familien. 


Instrumentet har ca 6000 års tradisjon i Kina. De første var «kon-blåste» gåseegg, som på tverrfløyte. Senere ble de laget av porselen, med munnstykke, luftspalte og labie. Instrumentet ble brukt under kulturelle og rituelle seremonier ved det keiserlige hoff.

 

I Sør- og Mellom- Amerika har Inka- og Maya- kulturen brukt slike instrument av leirgods i omlag 7000 år. Her ble leirfløyten brukt under religiøse seremonier, og hadde en magisk funksjon ved jakt og begravelsesritualer. Tradisjonene ble avbrutt når europeerne invaderte kontinentet. Instrumentene ble ansett som hedenske, siden de her ble benyttet ved begravelser og jakt.

Ocarinen ble brukt av Inka- og Mayakulturen i omlag 7000 årFiguren viser eksempel på en italiensk ocarin, brukt siden forrige århundre.


I Peru ble en variant av ocarinen fylt med vann. Dette laget en slags klukkende lyd, som lokket til seg fugler. I hele Latin-Amerika har nå leirefløyten mistet sin magiske og kunstneriske kraft, og selges nå i sterkt dekorerte farger som souvenirer.

Instrumentet har også en lang tradisjon her i Europa, og har her fatt fellesbetegnelsen karfløyte. Vanligvis er et dreid kar utgangspunktet for instrumentet, slik Sandnes gauken er. Denne versjonen av instrumentet kom til Sandnes med en pottemaker fra Østersjøområdet først på 1800- tallet. I Bjerkreim i Rogaland er det funnet en leirfløyte fra ca. 400 e.Kr.. Dette er de eldste funnet i Norge.

I Danmark går fløyten under betegnelsen "Piv-i-røv". Dette er fordi halepartiet utgjør munnstykket. I Sverige blir fløyten kalt for "Ler- gauk". I Bologna i Italia har instrumentet en lang tradisjon. Her har det en form som ligner en u- båt. I motsetning til rørfløyten har ocarinen vært i bruk i mer folkelige sammenhenger, men i Haydens barnesymfoni tar komponisten i bruk både "vannfløyte" og ocarin.

Som i de første kinesiske instrumenter viser det seg at egg- formen gir den beste klangen. Denne formen er derfor utgangspunkt for utformingen av mine instrumenter. Jeg har hentet inspirasjon fra Russland, og gitt hvert instrument en personlig design og uttrykk.


Sist redigert tirsdag, 05 august 2014 20:50

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)