Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Lær å spille Ocarin

Vi viser deg hvordan du spiller på Ocarin

 

Fingersettingen på en 8- hulls ocarin faller enkelt og naturlig. Illustrasjonen nedenfor er en enkel skjematisk framstilling. Hold ocarinen med halen mot leppene og lydhullet vendt ned. Høyre tommelfinger tetter hullet under "magen", mens venstre tommel støtter i fordypningen ved venstre side. De resterende fingrene faller naturlig på plass på hver side av rygge_ på instrumentet. På den høyre hånden plasseres de fire fingrene på hvert sitt hull. På venstre hånd brukes lillefinger som støtte på instrumentet, og de tre andre til hvert sitt hull.
Prøv deg fram med luft styrken som gir best tonekvalitet. Sett an tonen ved å si: "t-u-u-u". Ved å spille på en syngende måte blir det et levende og frasert spill, der en varierer mellom å sette an tonen med T, eller la den gli over i hverandre der det faller naturlig. Det vil gi spillet ytterligere liv dersom en som i Irsk og Latinamerikansk spillestil lar tonene gli over i hverandre, ved gradvis åpning eller lukking. Du kan for eksempel oppnå en snert effekt under hurtig spill. Under rolig spill gir dette en var og følsom effekt, og fremkaller stemning. Instrumentet innbyr også til ornamentering og triller der det faller naturlig. Vibrato oppnår en best med åndedrettet. Det er mulig å senke den nedre tonen med 2-3 trinn ved varsomt å flytte venstre tommelfinger mot siden av lydhullet, og gradvis gjøre det smalere.
Ocarinene har hvert sitt lyduttrykk. Toneleiet er notert under instrumentet. Lydkvalitet og uttrykk avhenger av volum, godstykkelse, lydhullet og formen på "labiet". Felles for alle ocariner er den lune, vare og behagelige klangen, som gir deg ro i sjelen. Ocarinens resonans rom er mer innelukket enn på en rørfløyte.

 

Sist redigert tirsdag, 05 august 2014 20:57

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)